Ceramika techniczna

Parametry techniczne materiałów ceramicznych

Oferujemy asortyment unikatowy w skali kraju: ceramikę alundową, kordierytową i steatytową. Specjalnością firmy są krótkie serie różnorodnych elementów ceramicznych w postaci wałków, tulei, rurek i pierścieni z precyzyjnie szlifowanymi powierzchniami wykonanymi  zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami klienta.

Materiały stykowe

Parametry techniczne materiałów stykowych

Produkujemy nakładki stykowe z kompozytów:

W-Ag: wolfram – srebro. Powietrzne wyłączniki zwarciowe

W-Cu: wolfram – miedź. Przełączniki pracujące w środowisku zagrożonym wybuchem lub pożarem np.: w górnictwie, przełączniki sterujące pracą ciągłą, dorywczą lub przerywaną silników elektrycznych,małoolejowe wyłączniki wysokiego napięcia np.: w bateriach kondensatorów, w transformatorach oraz inne typy przełączników

W-CuSb: wolfram - miedź antymon. Przełączniki pracujące w środowisku zagrożonym wybuchem lub pożarem np.: w górnictwie, przełączniki sterujące pracą ciągłą, dorywczą lub przerywaną silników elektrycznych oraz inne typy przełączników

AgC: srebro-węgiel, oraz AgNi: srebro-nikiel. Wyłączniki niskonapięciowe na duże znamionowe prądy cieplne, aparatura rozdzielcza, układy sterujące silnikami elektrycznymi

Stosowane technologie zapewniają dobre przewodnictwo elektryczne, jednorodną i stabilną strukturę materiał, niską erozyjność łukową, sczepialność, stałość parametrów eksploatacyjnych, niski spadek napięcia na zestyku, bardzo niską zawartość gazów dla wyłączników pracujących w próżni. Nakładki stykowe mogą być dostarczone z nałożoną na powierzchnię montażową warstwą lutowia ułatwiającego zautomatyzowany montaż, wymiary i kształt nakładek zgodnie z wymaganiami klienta .

Spoiwa lutownicze

Parametry techniczne materiałów spoiwowych

Spoiwa stosowane są w próżnioszczelnym lutowaniu elementów elektrotechnicznym, części maszyn i urządzeń. Są niezbędne są przy łączeniu elementów z miedzi, mosiądzu, ceramiki a także elementów stalowych lub żeliwnych

Wykonujemy lutowia twarde i miękkie postaci drutów i taśm o składzie chemicznym zgodnym z wymaganiami odbiorcy a także druty i taśmy srebrne

Typ stopu lutowniczego Temperatura topnienia °K Zastosowanie
AgCu27Pb5 1083 Lutowanie elementów ze stali nierdzewnej, różne części maszyn, itd.
AgCu24In15 893 - 973 Lutowanie elementów ze stali nierdzewnych, z miedzi, mosiądzu itd.
AgCu65Ni15 1123 - 1173 Lutowanie elementów ze stali stopowych, stali nierdzewnej. Odporny na korozję.
AgCu 28 1052 Stopy eutektyczne. Lutowanie elementów miedzianych, stalowych. Stosowane w technice próżniowej.

Spoiwa lutownicze oferujemy w formie taśm, drutów i kształtek.

Aluminiowe taśmy montażowe

Produkujemy taśmę aluminiową z Al w gatunku 1071 o wymiarach 10 x 1
używaną do szybkiego montażu przewodów instalacyjnych.

Oferujemy taśmę w postaci krążków o masie 0,5 i 1,0 kg a także w formie odcinków o długości 40, 60, 90 mm z centralnym otworem.